Ένωση Φωκίδας: Διπλά και τριπλά καθήκοντα οι Αστυνομικοί για να εφαρμόσουμε τον ΠΕΡΣΕΑ

Posted on Posted in Νέα-Ειδήσεις

Διαβάστε έγγραφο τής Ένωσης Φωκίδας:

Με την υπ΄αριθ. 1244/18/2068977 από 12/10/2018  διαταγή σας, τέθηκε σε ισχύ το εν θέματι αναγραφόμενο επιχειρησιακό σχέδιο, με ημερομηνία 
έναρξης την 15/10/2018.

  Η ένωσή μας διαχρονικά ήταν και είναι υπέρμαχος της άποψης ότι οι περιπολίες για να είναι αποτελεσματικές και να παρέχουν ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη αλλά και στους συναδέλφους μας, επιβάλλεται να στελεχώνονται με δύο (2) αστυνομικούς υποχρεωτικά, ενώ παράλληλα διεκδικούμε και την απαλλαγή των αστυνομικών από κάθε είδους αντικείμενο ξένο ως προς τον πραγματικό ρόλο μας, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι αστυνομικοί να ασχολούνται με την εμφανή αστυνόμευση, απαλλαγμένοι από αλλότρια καθήκοντα.

  Ενάμισι χρόνο περίπου μετά την εφαρμογή της πολυδιαφημιζόμενης αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, μιας αναδιάρθρωσης  η οποία εκτός από καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών, άφησε ακριβώς τα ίδια πάρεργα στις πλάτες του εργαζόμενου αστυνομικού, εκδόθηκε η παραπάνω διαταγή σας.

  Μια διαταγή η οποία κατά τη δική μας κρίση είναι απολύτως σωστή ως προς το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά, ανέφικτη, μη υλοποιήσιμη και καθόλου ρεαλιστική ως προς τα πραγματικά δεδομένα που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τη Δ.Α. Φωκίδας και πέρα από τις υποχρεώσεις, φυσικά θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και τα δικαιώματα των συναδέλφων μας.

  Κύριε Αρχηγέ,

  Με όλο το σεβασμό, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι εγκρίνατε ένα σχέδιο που σας παρουσιάστηκε ως ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, ένα σχέδιο το οποίο δεν τέθηκε σε καμία προ της εφαρμογής του διαβούλευση, ένα σχέδιο το οποίο οι συνάδελφοί μας προσπάθησαν και προσπαθούν να υποστηρίξουν, πλην όμως έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες και έρχεται σε αντίθεση με κατοχυρωμένα δικαιώματα των συναδέλφων μας. Δυστυχώς, αυτοί που σας παρουσίασαν το σχέδιο ως ρεαλιστικό, δε σας ανέφεραν τη πραγματική εικόνα για την επικρατούσα κατάσταση στη Δ.Α. Φωκίδας και φυσικά ούτε λόγος για τις καθημερινές καταστρατηγήσεις των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, πάνω στις οποίες βασίζεται η μέχρι τώρα εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου.

  Η εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου στη Δ.Α. Φωκίδας έχει προκαλέσει τα παρακάτω προβλήματα:

Καταστρατήγηση σε καθημερινή βάση του Π.Δ. 173/2013 και των διατάξεων περί έκδοσης υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, καθόσον οι υπηρεσίες εκδίδονται μεν εβδομαδιαία για τους τύπους, τροποποιούνται δε σχεδόν καθημερινά. ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟ POL ΚΑΙ

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ.

Τη  διάθεση των συναδέλφων μας σε διπλά και τριπλά καθήκοντα, ήτοι π.χ.: α) αξιωματικού υπηρεσίας και σκοπού, β) εποχούμενης περιπολίας και αξιωματικού υπηρεσίας ,γ) εποχούμενης περιπολίας και σκοπού ,δ) γραμματειακής υποστήριξης και σκοπού και αξιωματικού υπηρεσίας, ε) διάθεση αυτών σε υπηρεσία είτε αξιωματικού υπηρεσίας είτε εποχούμενης περιπολίας και συγχρόνως και σε διάφορα προγραμματισμένα συνεργεία ελέγχων. ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟ POL KAI  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΜΑΣ.

Οι συνάδελφοι μας καλούνται πολλές φορές να διανύσουν αποστάσεις και πέραν των 60 χιλιομέτρων για την ανάληψη υπηρεσίας κινούμενοι κατά μόνας με υπηρεσιακό όχημα εκτός κατοικημένων περιοχών, κατά παρέκκλιση του Π.Δ. 141/91, καθόσον η μετακίνηση τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα αφού αυτά δεν υφίστανται στον επιθυμητό χρόνο, ούτε με ιδία μέσα, καθόσον ο τόπος κατοικίας τους είναι πλησίον της έδρας της υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά σύμφωνα με τους κανονισμούς του σώματος και όχι της έδρας της υπηρεσίας που καλούνται να ενισχύσουν. ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟ POL KAI  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΜΑΣ.

Οι εξορμήσεις και τα συνεργεία ελέγχων πραγματοποιούνται συνήθως από δύο ή τρείς αστυνομικούς, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά παρέκκλιση του μνημονίου λειτουργίας μονάδων ελέγχου (υπ΄ αριθ. 71377/13/1380029 από 14/09/2013 έγγραφο του Α.Ε.Α.) με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση τους. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα πραγματοποιηθέντων ελέγχων με τον τρόπο αυτό, καταμαρτυρούν τις παθογένειες του συστήματος ως προς τον ουσιαστικό αστυνομικό έλεγχο, αφού αυτά αφορούν ως επί το πλείστον μικροπαραβάσεις τροχαίας. ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟ POL KAI  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΜΑΣ.

Οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν σε επιτελικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης και έχουν επωμιστεί τη διεκπεραίωση της ολοένα και αυξανόμενης γραφειοκρατίας,  όταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ διατίθενται στο πλέγμα εμφανούς αστυνόμευσης, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη πρόκληση δυσλειτουργιών στις υπηρεσίες και τα δυσμενή σχόλια των πολιτών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση εξυπακούεται ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται. ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟ POL KAI  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΜΑΣ.

  Η ύπαρξη δύο (2) σωφρονιστικών καταστημάτων στο Νομό μας, με καθημερινές τακτικές και έκτακτες μεταγωγές βαρυποινιτών κρατουμένων, οι αποσπάσεις λόγω μεταναστευτικού στα νησιά και στον Έβρο αλλά και οι αποσπάσεις γενικότερα εκτός νομού, η διάθεση της διμοιρίας υποστηρίξεως και των ομάδων Π.Κ.Ε. σε υπηρεσία στη Δ.Α. Κέρκυρας για το θέμα του ΧΥΤΑ Λευκίμμης, η διάθεση σε υπηρεσία των επιχειρησιακών ομάδων σε πάσης φύσεως μέτρα τάξης, μεταγωγές, στο πλέγμα εμφανούς αστυνόμευσης ακόμα και αν χρειαστεί να μη λειτουργούν ως ομάδες αλλά ως μονάδες καθώς επίσης και σε καθήκοντα σκοπού αστυνομικών υπηρεσιών, οι κενές οργανικές θέσεις σε συνδυασμό με τον ελάχιστο αριθμό προσλήψεων αλλά και το κλείσιμο της κάνουλας των μεταθέσεων προς την επαρχία γενικότερα, συνθέτουν πραγματικά ένα επιπλέον μείγμα προβλημάτων, τα οποία τα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και τα βιώνουν και οι συμπολίτες μας.

  Επιπροσθέτως, το πεπαλαιωμένο και δυσπρόσιτο οδικό δίκτυο του Νομού καθιστά χρονοβόρα και κατά τους χειμερινούς μήνες ακόμα και σχεδόν αδύνατη την έγκαιρη μετάβαση σε ορισμένες περιοχές της Φωκίδας, ενώ παράλληλα ο χρόνος απόκρισης για συμβάντα στον ίδιο τομέα, μπορεί να ξεπερνά και τις δύο (2) ώρες, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, η παλαιότητα του μηχανοκίνητου στόλου και τα ατέλειωτα χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί και που καλούνται να διανύουν οι συνάδελφοί μας για την εφαρμογή του σχεδίου, πολύ σύντομα θα έχουν ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση των περισσοτέρων οχημάτων, ενώ για πολλά από αυτά που βρίσκονται ακόμα σε κίνηση το οφείλουμε στη διάθεση χρηματικών ποσών από τους ίδιους τους συναδέλφους μας και σε δωρεές ιδιωτών.

      Κύριε Αρχηγέ,

Η αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Δ.Α. Φωκίδας που τέθηκε σε ισχύ το προηγούμενο έτος, προβλέπει συγκεκριμένες αστυνομικές υπηρεσίες με συγκεκριμένα καθήκοντα

και τομείς αρμοδιότητας. Το σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης για τη Φωκίδα χρήζει άμεσης αναθεώρησης, μιας αναθεώρησης όμως η οποία θα σέβεται τα δικαιώματα των εργαζόμενων αστυνομικών και που θα φέρει τον αστυνομικό πραγματικά κοντά στον πολίτη, φτιάχνοντας μια Αστυνομία για την κοινωνία και όχι για τους αριθμούς και τα στατιστικά. Η ένωσή μας προτείνει το αυτονόητο, δηλαδή την εκπόνηση νέου σχεδίου εμφανούς αστυνόμευσης, με βάση τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Δ.Α. Φωκίδας, αναβάθμιση, των με την αναδιάρθρωση υποβαθμισμένων αστυνομικών υπηρεσιών και το χαρακτηρισμό αυτών ως ΄΄νεοσύστατων΄΄,  με παράλληλη ενίσχυση της Δ.Α. Φωκίδας με αστυνομικό προσωπικό και επαναπροσδιορισμό του αριθμού των περιπολιών με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και πάντα μέσα στα όρια ευθύνης και αρμοδιότητας αυτών, χωρίς να καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των συναδέλφων μας και συγχρόνως θα τονίζεται το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας.

      Κύριε Αρχηγέ,

Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας και αναμένουμε την άμεση θεσμική σας παρέμβαση για όλα τα παραπάνω. Ως εκπρόσωποι εργαζομένων είμαστε εδώ για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και για να εκφράζουμε με θάρρος και ειλικρίνεια αυτά που οι υφιστάμενοί σας είτε αρνούνται είτε φοβούνται να σας μεταφέρουν. Μέγιστη προτεραιότητά μας η προάσπιση των εργασιακών μας κεκτημένων με κάθε πρόσφορο μέσο.

΄΄Η αλήθεια ποτέ δε βλάπτει ένα σκοπό που είναι δίκαιος΄΄.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο                                                                                              Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος                                                  ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΣ Παναγιώτης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *