Αποσπάσεις στη Δ.Α.Κ.Α.Θ.[Αεροδρόμιο] για το καλοκαίρι

Posted on Posted in Νέα-Ειδήσεις

Για όσους ενδιαφέρονται, έχει εκδοθεί διαταγή για όποιον επιθυμεί να αποσπαστεί στη Δ.Α.Κ.Α.Θ.[Αεροδρόμιο] για τις ανάγκες του καλοκαιριού, από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ..

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν οργανική θέση Αστυφύλακα, γνώσεις Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1/Γ1 και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αιτήσεις έως και την 10-04-2017 στις Υπηρεσίες σας[γραμματείες].

ΕΝΑ

“πρώτα ο Συνάδελφος”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *