ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ: Εξαίρεση των νυχτερινών, πενθήμερων και οδοιπορικών από τις ασφαλιστικές κρατήσεις(Ν.4387/2016)

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις

Ακολουθεί η εφαρμοστική εγκύκλιος του Ν.4387/2016, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται ορισμένες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από τις ασφαλιστικές κρατήσεις.

Εντός αυτών είναι και οι κρατήσεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015, το οποίο και αναφέρεται στις υπερωρίες που λαμβάνουμε για τη πενθήμερη και νυχτερινή εργασία.

Επίσης εξαιρούνται των ασφαλιστικών κρατήσεων και τα οδοιπορικά μας(γι αυτό έχει ήδη εκδοθεί σχετική διαταγή).

Η περίοδο συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία είναι εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας, με την επιφύλαξη στις περιπτώσεις που εμπλέκονται πάνω από έναν φορέα.

ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *