ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ: Ολοκληρωμένη πρόταση για βαθμολόγιο/μισθολόγιο απόλυτα συνδεδεμένο!

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις

Παραθέτουμε τη πρότασή μας όπως αυτή κατατέθηκε στο 28ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας για ένα δίκαιο βαθμολόγιο 7 βαθμών, απόλυτα συνδεδεμένο με το μισθολόγιο που προτείνουμε, σε αντικατάσταση του απαράδεκτου μισθολογίου που εφαρμόστηκε από το 2017 εις βάρος του χαμηλόβαθμου προσωπικού, που άνοιξε την οικονομική ψαλίδα με το υψηλόβαθμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οποιαδήποτε άλλη πρόταση που δίνει στους Αστυνομικούς μόνο βαθμούς και όχι χρήματα, εκτός του ότι αποτελεί παρέκκλιση σε σχέση με το τι εφαρμόζεται σε όλες τις σύγχρονες Αστυνομίες,

υποτιμά τον Έλληνα Αστυνομικό.

Ο διαχωρισμός βαθμού και μισθού εξυπηρετεί τις διαχρονικές προσπάθειες των κυβερνήσεων προκειμένου να μας ξεγελάσουν και αντιμετωπίσθηκε διαχρονικά με σθεναρή αντίσταση από όλες τις Διοικήσεις του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος.

Ελπίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει από τη κυβέρνηση, για αλλαγή προς το καλύτερο, να κινηθεί στη φιλοσοφία της αποκατάστασης των αδικιών που δημιούργησε το μισθολόγιο της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η πρόταση που καταθέτουμε πιο κάτω, χρειάζεται διαχείριση μόνο όσον αφορά το καταλυτικό βαθμό του Αστυφύλακα, Αρχιφύλακα, Υπαστυνόμου, Αστυνόμου, Αστυνομικού Διευθυντή, Ταξίαρχου και Επιθεωρητή ανάλογα με την κατηγορία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αντιστράτηγος

Υποστράτηγος

Ταξίαρχος

Αστυνομικός Διευθυντής

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Αστυνόμος Α`

Αστυνόμος Β`

Υπαστυνόμος Α`

Υπαστυνόμος Β`

Ανθυπαστυνόμος

Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος – Με εξετάσεις)

Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος)

Αρχιφύλακας (Μη Ανακριτικός Υπάλληλος)

Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος)

Υπαρχιφύλακας (Μη Ανακριτικός Υπάλληλος)

Αστυφύλακας

 

Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων (π.δ. 81/2016)

α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.

β. Υπαστυνόμος Α΄ 5 έτη.

γ. Αστυνόμος Β΄ 6 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

δ. Αστυνόμος Α΄ 6 έτη στο βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

στ. Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στο βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό.

ζ. Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό.

η. Υποστράτηγος 1 έτος στο βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.».

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

 • Όλοι οι αστυνομικοί εισέρχονται στην Σχολή Αστυφυλάκων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων.
 • Η Σχολή Αστυφυλάκων διαρκή τρία (3) έτη.
 • Η αποφοίτηση γίνεται στο βαθμό του Αστυφύλακα.
 • Ηλεκτρονική εξέταση στα αθλήματα.
 • Υποχρεωτικά τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Αστυφύλακα σε μάχιμες Υπηρεσίες.
 • Οι Αστυφύλακες αφού συμπληρώσουν τρία (3) χρόνια στο βαθμό τους έχουν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις για την εξέλιξη του βαθμού τους.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 • Όλοι οι Αστυφύλακες που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια στον βαθμό τους και μόνο αυτοί, έχουν δικαίωμα εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων.
 • Δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών πολίτες.
 • Ανώτατο ηλικιακό όριο τα 40 έτη

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

 • Αρχηγός
 • Επιθεωρητής
 • Ταξίαρχος
 • Αστυνομικός Διευθυντής
 • Αστυνόμος `
 • Υπαστυνόμος `
 • Αρχιφύλακας
 • Αστυφύλακας

Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων

 1. Υπαστυνόμος 7 έτη.
 2. Αστυνόμος 7 έτη.
 3. Αστυνομικός Διευθυντής 6 έτη.
 4. Ταξίαρχος 4 έτη.
 5. Επιθεωρητής 2 έτη.
 6. Αρχηγός

Συμπλήρωση σαράντα (40) ετών υπηρεσίας και δικαίωμα μάχιμης 5ετίας.

 

Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των κατωτέρων γενικών καθηκόντων

 1. Αστυφύλακας 3 έτη.
 2. Αρχιφύλακας 7 έτη.
 3. Υπαστυνόμος 7 έτη.
 4. Αστυνόμος 7 έτη.
 5. Αστυνομικός Διευθυντής 6 έτη.

 

Δικαίωμα Εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών και αντίστοιχη βαθμολογική και ηλικιακή εξέλιξη
Ηλικία Εισόδου στην Σχολή Αστυφυλάκων Ηλικία Εξόδου από την Σχολή Αστυφυλάκων Ηλικία Εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών Ηλικία Εξόδου από την  Σχολή Αξιωματικών Ηλικία στον Βαθμό του Αστυνόμου Ηλικία στον Βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή Ηλικία στον Βαθμό του Ταξιάρχου Ηλικία στον Βαθμό του Επιθεωρητή Ηλικία στον Βαθμό του Αρχηγού
18 21 24 28 35 42 48 52 54
19 22 25 29 36 43 49 53 55
20 23 26 30 37 44 50 54 56
21 24 27 31 38 45 51 55 57
22 25 28 32 39 46 52 56 58
23 26 29 33 40 47 53 57 59
24 27 30 34 41 48 54 58 60

 

Βαθμολογική και ηλικιακή εξέλιξη κατωτέρων
Ηλικία Εισόδου στην Σχολή Αστυφυλάκων Ηλικία Εξόδου από την Σχολή Αστυφυλάκων Ηλικία στο βαθμό του Αρχιφύλακα Ηλικία στο βαθμό του Υπαστυνόμου Ηλικία στον Βαθμό του Αστυνόμου Ηλικία στον Βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή Σαράντα (40) χρόνια Υπηρεσίας μαζί με μάχιμη 5ετία
18 21 24 31 38 45 53
19 22 25 32 39 46 54
20 23 26 33 40 47 55
21 24 27 34 41 48 56
22 25 28 35 42 49 57
23 26 29 36 43 50 58
24 27 30 37 44 51 59
25 28 31 38 45 52 60

 

Παρατηρήσεις

 1. Οι Αστυνομικοί υποχρεούνται να εξεταστούν δύο (2) φορές στις Πανελλήνιες για την είσοδό τους στην Σχολή Αξιωματικών και όχι σε μαθήματα που αφορούν την Υπηρεσία. Γεγονός που ισχύει και σήμερα, αλλά υπό την συνθήκη της δεύτερης ευκαιρίας.
 2. Θα πρέπει να προβλεφθεί (ημερολογιακά) το δικαίωμα εξετάσεων για τον επόμενο βαθμό, αμέσως με την συμπλήρωση του δικαιώματος αυτού.
 3. Η ενσωμάτωση των αντίστοιχων βαθμών (π.χ. Υπαστυνόμου, Αστυνόμου, Διευθυντή) περιλαμβάνει σε απόλυτο βαθμό και σε συνδυασμό με τα χρόνια υπηρεσίας τα αντίστοιχα ισχύοντα μισθολογικά κλιμάκια.

 

Ακολουθεί το συνοπτικό κείμενο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

        Η Αστυνομία σήμερα έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να επανεξετάσει πολλά ζητήματα που αφορούν τη δομή, την εκπαίδευση, τους στόχους και τη στρατηγική της.

        Ένα από τα θέματα που πρέπει να προταχθεί είναι η εισαγωγή στο σώμα και η εξέλιξη του προσωπικού.

        Για να καταστεί δυνατή η ομογενοποίηση του προσωπικού, θα πρέπει να υπάρχει κοινή αφετηρία  και δυνατότητα κοινής εκπαίδευσης και εξέλιξης, γι΄ αυτό θα πρέπει όλοι οι αστυνομικοί να εισέρχονται στην Σχολή Αστυφυλάκων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων και ειδικότερα.

 • Η Σχολή Αστυφυλάκων να διαρκή τρία ακαδημαϊκά (3) έτη.
 • Κατά την αποφοίτηση να απονέμεται ο βαθμός του Αστυφύλακα- ανακριτικού υπαλλήλου.
 • Για την δυνατότητα εξέλιξης θα πρέπει να παραμένει υποχρεωτικά τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Αστυφύλακα σε μάχιμες Υπηρεσίες.
 • Όλοι οι Αστυφύλακες που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια στον βαθμό τους και μόνο αυτοί, έχουν δικαίωμα εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων κυρίως Ειδικών Μαθημάτων.
 • Ανώτατο ηλικιακό όριο εισαγωγής τα 30 έτη
 • Όσοι δεν επιθυμούν την ανωτέρω διαδικασία θα μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά με εσωτερική διαδικασία

 

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

 

Οι βαθμοί θα πρέπει να μειωθούν στους επτά και να προκηρύσσονται θέσεις ανά την επικράτεια όπου για την επιλογή θα λαμβάνεται υπόψη το βιογραφικό ενός εκάστου και θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου, ήτοι

 

Αρχηγός ( όχι ως βαθμός αλλά ως θέση)

 • Επιθεωρητής
 • Ταξίαρχος
 • Αστυνομικός Διευθυντής
 • Αστυνόμος `
 • Υπαστυνόμος `
 • Αρχιφύλακας
 • Αστυφύλακας

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Για να μετριαστούν οι αδικίες που επήλθαν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, προτείνεται όπως η εφαρμογή των παρακάτω τροπολογιών, προκειμένου αφενός να εφαρμοστούν στη πράξη οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφετέρου να ανασάνει κυρίως το χαμηλόβαθμο προσωπικό από τις βίαιες μειώσεις που εφαρμόστηκαν σε βάρος του,

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  1

 1. Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 4472/2017 ως ακολούθως

α)  κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, περίπτωση Η «…και από 29 και άνω στο 10ο κλιμάκιο» και

β)  προσθήκη στο τέλος της ιδίας παραγράφου

«…, μέχρι 31 έτη στο 10ο κλιμάκιο, μέχρι 33 έτη στο 9ο κλιμάκιο και από 33 και άνω στο 8ο κλιμάκιο».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ   2

2.α.  Αντικατάσταση της περίπτωσης Β του άρθρου 127, του ν. 4472/2017 ως ακολούθως

«Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών, καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο για όλους στα 160,00 .

Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα πέντε (55) ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα χωρίς τέκνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α’ 176), το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ.

Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισόχρονος και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ   3

 1. Αντικατάσταση της περίπτωσης Γ του άρθρου 127, , εδάφιο πρώτο (πρώτη παράγραφος) του ν. 4472/2017, με «Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α.
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι 630,00 €
Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι Υπαρχηγοί Σ.Α. 560,00 €
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 450,00 €
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 380,00 €
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 345,00 €
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 225,00 €
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 195,00 €
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 95,00 €
Λοχαγός και αντίστοιχοι 75,00 €
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 65,00 €
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 55,00 €
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 50,00 €

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων όλων των ανωτέρω. Ιδιαίτερα για τους βαθμούς από Ανθυπασπιστή μέχρι Λοχαγό καταβάλλεται με την προϋπόθεση πραγματικής άσκησης των καθηκόντων διοίκησης.»

(η διαφορά από τα χρήματα που χάνονται από το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών προστίθενται στο επίδομα θέσης ευθύνης)

Με την ανωτέρω ολοκληρωμένη πρότασή μας που απευθύνεται πρώτα σε όλους τους συναδέλφους, αλλά και στους αρμόδιους, ευελπιστούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών των Αστυνομικών!

ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *