Εξαίρεση το υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Αστυνομίας από τις διατάξεις της 1450/550/1982! Κανονιστικής Απόφασης

Posted on Posted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Μετά από δικές μας συνεχείς συνδικαλιστικές πιέσεις, αλλά και επίμονες σημαντικές παρεμβάσεις-εισηγήσεις  του αρμόδιου Τμήματος Mεταφορικών Μέσων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιτέλους ξεπεράστηκε ο νομικός “σκόπελος” της κανονιστικής απόφασης του 1982! Έτσι επιτευχθεί επιτελούς η εξαίρεση των υπηρεσιακών οχημάτων από το μηνιαίο όριο κατανάλωσης καύσιμων με την εκδοσή του ΦΕΚ Β΄ 39/2019.

Η εν λόγω διάταξη που καθήλωνε πολλά Αστυνομικά οχήματα ως αχρησιμοποίητα για τις Υπηρεσίες,  επιτέλους καταργήθηκε και δεν υπάρχει πρόβλημα στην απρόσκοπτη κίνηση των εν λόγω υπηρεσιακών οχημάτων!

Διαβάστε/κατεβάστε τη σχετική διάταξη εδώ

ENA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *