Η Ένωση Άρτας αναλύει τα αναδρομικά που δεν ήρθαν για τους προερχόμενους από Ε.Φ.

Posted on Posted in Νέα-Ειδήσεις

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Άρτας:

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του  Ν. 3205/2003 ο συντελεστής του Βασικού μισθού του Αστυφύλακα ήταν 0,76 και ο Βασικός Μισθός του Υ/Β’ ήταν 
899€.

Άρα ο Β.Μ. του Αστυφύλακα ήταν:                    0,76*899 = 683€

Με το  Ν. 4093/12, ο ανωτέρω συντελεστής έγινε 0,82 με Βασικό  Μισθό του Υ/Β’ τα  875€.

Άρα ο Β.Μ. του Αστυφύλακα έγινε:                   0,82*875 = 717€    (Αύξηση 34€)

Με το ν. 4307/14 ο συντελεστής έγινε 0,809 με Βασικό Μισθό του Υ/Β΄ τα 887€.

Άρα ο Β.Μ. του Αστυφύλακα έγινε:                  0,809*887= 717€       (Καμία μεταβολή)

Βλέπουμε ότι αν και εφαρμόστηκε η απόφαση του ΣτΕ κατά 50%, ο συντελεστής δεν έπεσε στο 0,79, αλλά στο 0,809 με εμφανή  την πρόθεση του νομοθέτη να μην προβεί σε μείωση του Βασικού Μισθού του Αστυφύλακα, αλλά να τον διατηρήσει στα ίδια ακριβώς επίπεδα.

 Με το Νόμο  4575/2018 αποφασίσθηκε να δοθεί το  υπόλοιπο 50% των  αναδρομικών για το χρονικό διάστημα από 31/8/2012 ως 31/12/2016. Όμως οι υπολογισμοί των αναδρομικών στο μισθολογικό βαθμό του Αστυφύλακα αλλά και στα κλιμάκια  με τα οποία πληρώνονται οι Ειδικοί Φρουροί, έγιναν με την προϋπόθεση της κατάργησης του Ν. 4093/12 και την επιστροφή του συντελεστή στο 0,76 όπως ίσχυε με το  Ν. 3205/2003 και όχι με τον ευμενέστερο Νόμο  4307/14. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν αρνητικά ποσά σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων μας και ειδικά σε αυτούς της   4ης, 5ης, 6ης και 7ης σειράς Ειδικών Φρουρών που είδαν μηδενικά ποσά αναδρομικών και μόνο οι της 3ης σειράς είδαν πολύ μικρά ποσά αναδρομικών. Σημειώνουμε εδώ ότι όλοι ανεξαιρέτως το 2014 είχαν εισπράξει το 50% των αναδρομικών, καθόσον ο υπολογισμός έγινε με τους συντελεστές του Ν. 4307/2014.

Παρακαλούμε για την ανάδειξη του σημαντικού αυτού θέματος, προκειμένου να αρθούν οι αδικίες που έχουν υποστεί οι ανωτέρω συνάδελφοι.

– Ο – – Ο –
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΤΟΡΗΣ Δημήτριος ΣΓΩΡΑΣ Σωτήριος

Πηγή: bloko.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *