Μεγάλο πρόβλημα η ανάκληση των προγραμματισμένων αδειών!

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις

Μεγάλος είναι ο προβληματισμός των Συναδέλφων από την ανάκληση και τη μη χορήγηση των προγραμματισμένων αδειών της καλοκαιρινής περιόδου, λόγω της προκήρυξης βουλευτικών εκλογών.

Προβληματισμός διέπει και την Διοίκηση, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα για λήψη των αδειών που δεν θα δοθούν σε άλλη περίοδο εντός του καλοκαιριού, καθόσον ήδη οι Υπηρεσίες λειτουργούν στα “κόκκινα”, λόγω έλλειψης προσωπικού!

Μάλιστα είναι αμφίβολο και αν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν τόσες πολλές-με αρκετές ημέρες άδειες μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στους δύστυχους συναδέλφους που ήδη είχαν κάνει κρατήσεις και είχαν δώσει προκαταβολές για τις διακοπές.

Εκτιμούμε ότι η Φυσική και η Πολιτική ηγεσία, θα πρέπει να επιδείξει την ανάλογη ευλυγισία και ευαισθησία που επιβάλλει η χρηστή Διοίκηση, ώστε να δοθεί έστω και περιορισμένος αριθμός κανονικών προγραμματισμένων αδειών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως στο παρελθόν, τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στο οποίο συμμετέχουμε ενεργά, όσο και σε τοποθετήσεις μας δημόσια,

πολλές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στο παρελθόν και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες “άλλων” εποχών, είναι από το χρόνο ξεπερασμένες και “ταλαιπωρούν” τόσο τη Διοίκηση, όσο και τους εργαζόμενους Αστυνομικούς.

Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες του παρόντος και να δίνουν λύσεις, όχι να δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα, στα ήδη σοβαρά υπάρχοντα,

η εκτίμησή μας είναι ότι και η ακόλουθη διάταξη είναι μια από αυτές!

 

‘ Άρθρο 12 του Π.Δ. 27/86 ‘
Αναστολή, περιορισµός και ανάκληση αδειών

“1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, µπορεί, µε πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών να περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορηγηθεί.

2. ∆εν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την Εκλογική Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των αναρρωτικών, αδειών κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Υπηρεσία τους. Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής περιόδου άδεια από τον Αρχηγό του Σώµατος, εκτός αν το θέµα αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.

3. Όλες οι χορηγούµενες άδειες καταχωρούνται στα ατοµικά βιβλιάρια του Προσωπικού, πλην των κανονικών µε πλήρεις αποδοχές και των βραχειών. “

ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ

One thought on “Μεγάλο πρόβλημα η ανάκληση των προγραμματισμένων αδειών!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *