Παραβιάζουν το ΠΔ για το χρόνο εργασίας των αστυνομικών

Posted on Posted in Νέα-Ειδήσεις

Παραβιάσεις στο Προεδρικό Διάταγμα, που ορίζει το χρόνο εργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας καταγγέλλουν τα μέλη της Ένωσης Ζακύνθου: Μετά από εντονότατα παράπονα των
μελών μας καθώς και από μέλη του Δ.Σ. έχει διαπιστωθεί τον τελευταίο καιρό και συγκεκριμένα το τελευταίο δίμηνο ότι, παραβιάζεται συνεχώς το Π.Δ. 394/2001  όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.  173/2013,   <Χρόνος εργασίας προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας.

   Συγκεκριμένα διαπιστωθεί :

– η μη ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας, ούτε καν από Παρασκευή έως Δευτέρα, αλλά και όταν ανακοινώνεται αυτή αλλάζει παράτυπα και χωρίς να προκύπτουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες σε ημέρες αργίας-Σάββατο βράδυ κ.λ.π.

– η μη ανακοίνωση μέτρων τάξεων- τροχαίας- ασφάλειας σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις από το Επιτελείο της Δ/νσης Αστυνομίας Ζακύνθου εγκαίρως, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις υφιστάμενες Υπηρεσίες να ανακοινώνουν την διάταξη υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα,

– η διάθεση σε υπηρεσία πριν την παρέλευση του ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης, καθώς και η διάθεση του προσωπικού σε διπλές νυχτερινές βάρδιες χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο αφού την ίδια ημέρα δίνονται ημερήσιες αναπαύσεις στις υπηρεσίες που διαθέτουν συναδέλφους σε διπλή νυχτερινή βάρδια, χωρίς να προκύπτουν και πάλι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες,

– η μη προσμέτρηση του χρόνου εργασίας στον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης,

– η μη χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων, καθώς και η μη ανακοίνωση στον πίνακα διάταξης υπηρεσίας των οφειλομένων ημερήσιων αναπαύσεων για την ενημέρωση των συναδέλφων. 

     Κε Διευθυντά, αν δεν υφίσταται διαταγή, ανοχή ή επιβράβευση από μέρους σας τέτοιων φαινομένων – χωρίς να υποδεικνύουμε  το έργο σας – εκτιμούμε ότι επιβάλλεται  να   κληθούν για μια φορά επιτέλους, έστω και για παροχή εξηγήσεων οι υπεύθυνοι. Η Ένωσή μας, με γνώμονα την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, έβαλε <<πλάτη>> επανειλημμένα και όχι μόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο, με  συνεργασία που θα ζήλευαν πολλές Υπηρεσίες.  Εργαζόμαστε κατά την θερινή περίοδο σε αντίξοες συνθήκες με τεράστια ψυχοσωματική κόπωση. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Ακόμη οφείλεται  στο προσωπικό μεγάλος αριθμός ημερησίων αναπαύσεων. Καμιά Υπηρεσία σας δεν έχει ανακοινώσει ποτέ κατάσταση οφειλομένων ημερήσιων αναπαύσεων στο πίνακα ανακοίνωσης της υπηρεσίας. Ειλικρινά πιστεύει κάποιος ότι χωρίς αμφίδρομη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης , συνεργασίας και αλληλοσεβασμού,  μπορεί να παραχθεί αστυνομικό έργο στο ανώτερο των δυνατοτήτων επίπεδο;                                                                                                                                                                                         

      Κε Διευθυντά, πέρα από Νόμους, Π.Δ. και σχετικές διαταγές, επικαλούμαστε πλέον τον ανθρωπισμό σας για τον οποίο και είμαστε απολύτως σίγουροι, ύστερα και από δικιά σας δήλωση σε συγκέντρωση προσωπικού υφιστάμενης Υπηρεσίας, ότι στηρίζεται τον θεσμό της οικογένειας, για να λάβουν τέλος τέτοια φαινόμενα που στην ήδη βεβαρημένη κατάσταση των συναδέλφων μας, προκαλούν ανεξέλεγκτη ψυχοσωματική κόπωση με ότι αυτό συνεπάγεται  κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας, αλλά και συνιστούν βάναυση και προκλητική προσβολή στις οικογένειές μας, ως συνέπεια της πλήρους  απαξίωσης της ανθρώπινης υπόστασής μας.    

      Σας παρακαλούμε όπως διατάξετε σχετικά, για την εξάλειψη του φαινόμενου αυτού, και την πλήρη εφαρμογή των Π.Δ. που διέπουν την Υπηρεσία.

  

           

 

                                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΛΙΒΕΡΗΣ Παναγιώτης                                                        ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης

Πηγή: bloko.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *