Παρατείνεται η Βραχεία Άδεια

Posted on Posted in Νέα-Ειδήσεις

poasy

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 302/2/67β

 

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2019»

 

Σχετ : Υπ’ αριθ. 302/2/67 από 28/11/2019 έγγραφό μας

 

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή μας, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας άδειας έτους 2019 μέχρι την 31/01/2020, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.

Πηγή: poasy.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *