Ποιοι Είμαστε

ΕΝ.Α. Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α. – Ιδρυτική διακήρυξη

Οι δύο συνδικαλιστικές παρατάξεις με έντονο το στίγμα τους στον ένστολο  συνδικαλισμό, την αγωνιστική τους δράση, τις εμπεριστατωμένες προτάσεις και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις, ενώνουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα υγιές συνδικαλιστικό κίνημα.

Αντίπαλός μας μόνο τα προβλήματα.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συστρατευτούν μαζί μας προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για έναν καθαρό και έντιμο συνδικαλιστικό αγώνα, με μοναδικό σκοπό και στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας του Έλληνα αστυνομικού.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Προχωράμε μαζί!!!!!