Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τη μη αποζημίωση των Συναδέλφων;

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Έχουν περάσει 8 μήνες από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και ακόμη εκεί “πάνω” στην ΚΑΤΕΧΑΚΗ δεν γνωρίζουν τον τρόπο πως θα αποζημιώσουν τους Συναδέλφους οι οποίοι μετατέθηκαν με έξοδα ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

Επίσης και όσοι Συνάδελφοι αποστρατεύονται από 1/1/2018 είναι στην ίδια κατάσταση, έχουν να λαμβάνουν.

Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την μη αποζημίωση των Συναδέλφων!

Ο λόγος του προβλήματος είναι ότι με το παλιό μισθολόγιο για να υπολογισθεί το ύψος της αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με τις αποζημιώσεις υπολογίζονταν βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, επίδομα εξομάλυνσης κλπ. Με το νέο μισθολόγιο πλέον δεν υπάρχει χρονοεπίδομα, επίδομα εξομάλυνσης κλπ, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο υπολογισμός της αποζημίωσης.

Για να λυθεί το θέμα θα πρέπει:

α) να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τα ποσά που θα προσμετρώνται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο,ή

β) άτυπα και παράλληλα να τρέχει ως εφαρμογή και το παλιό μισθολόγιο ώστε να αντλούνται τα στοιχεία και να μπορεί να υπολογισθεί η σχετική αποζημίωση.

ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ;

Στέργιος Μπαντόλας,

μέλος ΕΝ.Α.

μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Υ.Κοζάνης, 

Mέλος Επιτροπής Οικονομικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *