Πόθεν έσχες 2018(αφορά έτος 2017), προθεσμία-διαδικασία υποβολής

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις, Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα, Νέα-Ειδήσεις

Μετά από πολλά ερωτήματα που έχουμε λάβει για το πότε λήγει η προθεσμία υποβολής του πόθεν έσχες 2018(διευκρινίζεται ότι αφορά τα εισοδήματα για το έτος 2017) ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα ακόλουθα:

-Η εν λόγω εφαρμογή (είσοδος εδώ) δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί για το έτος 2018.

-Η προθεσμία υποβολής του πόθεν έσχες λήγει με τη παρέλευση χρονικού διαστήματος τριών μηνών μετά τη λήξη της τελικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 για τα φυσικά πρόσωπα. Η προθεσμία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων ήταν η 30η Ιουλίου (δείτε εδώ σχετ.Νομοθεσία) οπότε η λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες είναι η 30η Οκτωβρίου του 2018.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή αναμένεται να ψηφιστεί μια νέα τροπολογία για το πόθεν έσχες, σε περίπτωση που ψηφιστεί όντως, τότε η προθεσμία των τριών μηνών υποβολής για το πόθεν έσχες, θα ισχύσει από την ημερομηνία ψήφισης αυτής!

Επίσης:

  • η δήλωση «πόθεν έσχες» θα υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Οι υπόχρεοι δεν θα στέλνουν έντυπες τις δηλώσεις στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς αυτή δε θα έχει τη δυνατότητα να τις καταχωρίζει, αφού η πρόσβαση στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για το λόγο αυτό απαιτείται οι υπόχρεοι υποβολής να είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του Taxisnet.
  • Σημειώνεται ότι, πλέον στην ετήσια δήλωσή τους οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνον τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.
  • Εφιστάται ακόμη η προσοχή των υπόχρεων στις σχετικές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν τόσο διοικητικά πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, όσο και ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές για τη μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει ότι : «Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της δήλωσης».
  • Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγο του, για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους.
  • Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι: «Ως προς το σύνολο των υπόχρεων σε υποβολή Δ.Π.Κ. (Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης) η επιβαλλόμενη υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *