Χωρισμός Αστυνομίας-Δικαιοσύνης;

Posted on Posted in Νέα-Ειδήσεις

Του Παναγιώτη Στάθη

Σε μια απόσταση “ασφαλείας” -τρόπος του λέγειν- θα βρεθούν οσονούπω Δικαιοσύνη και αστυνομία, καθώς ο υπουργός Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής, πραγματοποιεί μια πάγια εξαγγελία πολλών υπουργών, επί σειρά ετών στο μακρινό και πιο κοντινό παρελθόν, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για την ίδρυση Δικαστικής αστυνομίας.

Με αυτό τον τρόπο, επιχειρείται για πρώτη φορά μια αποστασιοποίηση μεταξύ δικαιοσύνης και  αστυνομίας, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ανάμεσα σε αυτούς τους θεσμούς του κράτους πρυτανεύει η υποβόσκουσα αντιπαλότητα και η καχυποψία. Κυρίως βέβαια αφαιρούνται από την αστυνομία αρμοδιότητες που απλώς επιβάρυναν το προσωπικό της (π.χ φρούρηση δικαστικών καταστημάτων καθώς και διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων με λήψη καταθέσεων κλπ).

Όμως είναι προφανές πως πλέον οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές θα έχουν δίπλα τους αστυνομικούς υπαλλήλους που  θα υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με αυτούς και θα παράλληλα θα χτιστεί (ή θα επιχειρηθεί να χτιστεί) μια σχέση εμπιστοσύνης. Το νομοσχέδιο τέθηκε ήδη  σε δημόσια διαβούλευση και σύμφωνα με αυτό η δικαστική αστυνομία θα διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Κλάδο, θέσεις τις οποίες θα καλύψουν συνολικά 70 άτομα. Τα στελέχη της δικαστικής αστυνομία που υπηρετούν στα Περιφερειακά Τμήματα ανά Δικαστήριο ή Εισαγγελία θα τελούν υπό τη διεύθυνση του Διευθύνοντος το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία αντίστοιχα.

Σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υποβοήθηση του έργου των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών. Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και τα καθήκοντα τους θα είναι τα εξής:

α) η κατόπιν εισαγγελικής εντολής διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανακριτικών πράξεων,
β) η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης ή η κατά νόμο διενέργεια αυτόφωρων συλλήψεων,
γ) η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,
δ) η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων,

ε) η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων,
στ) η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής,
ζ) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές γνώσεις.

Οι υποψήφιοι για τον αστυνομικό κλάδο δεν πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 30οέτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου και οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνεται από πενταμελή επιτροπή, με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών. Οι πραγματογνώμονες που θα συνδράμουν το έργο των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με εξειδίκευση στην πληροφορική, μηχανικοί, οικονομολόγοι, διερμηνείς κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας κατά τα τρία πρώτα έτη οι οργανικές θέσεις μπορούν να καλυφθούν με αποσπάσεις προσωπικού από τα Σώματα Ασφαλείας, από τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Αυγούστου.

Πηγή: capital.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *