Εξαίρεση το υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Αστυνομίας από τις διατάξεις της 1450/550/1982! Κανονιστικής Απόφασης

Posted on Leave a commentPosted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Μετά από δικές μας συνεχείς συνδικαλιστικές πιέσεις, αλλά και επίμονες σημαντικές παρεμβάσεις-εισηγήσεις  του αρμόδιου Τμήματος Mεταφορικών Μέσων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιτέλους ξεπεράστηκε ο νομικός “σκόπελος” της κανονιστικής απόφασης του 1982! Έτσι επιτευχθεί επιτελούς η εξαίρεση των υπηρεσιακών οχημάτων από το μηνιαίο όριο κατανάλωσης καύσιμων με την εκδοσή του ΦΕΚ Β΄ 39/2019. Η εν […]

Κριτήρια Παραμονής Αστυνομικού Προσωπικού στην Ενεργό Υπηρεσία του Σώματος μετά την αποστρατεία τους (ΦΕΚ)

Posted on 1 CommentPosted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Μια ακόμα αδικία διορθώθηκε, μετά από παρεμβάσεις τόσο δικές μας, όσο και του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος! Όπως από την αρχή είχαμε τονίσει, θα πρέπει να υπάρχει από τη διοίκηση τουλάχιστον ο απαραίτητος σεβασμός προς το πρόσωπο εκείνων που είχαν το κουράγιο να προσφέρουν επί χρόνια στο Σώμα και επιθυμούν να συνεχίσουν! Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της […]